Animus sp. z o.o.

al. Niepodległości 51

78-449 Borne Sulinowo

Zachodniopomorskie

tel +48 94 37 205 71

biuro@animus.co

NIP 6731481141

REGON 330491241

BDO 000105351

KRS 0000130357

Kapitał zakładowy spółki: 50 000 zł

Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego