ANIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Rozszerzenie oferty o nowe innowacyjne produkty oraz wprowadzenie nowego procesu produkcji szansą na wzrost konkurencyjności spółki Animus na rynku"

Cele projektu:

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy poprzez działania mające na celu dostosowanie oferty do wymagań panujących na rynku oraz pozyskanie nowych odbiorców. Realizowany projekt przyczyni się do wprowadzenia innowacyjności produktowej, procesowej oraz nietechnologicznej w skali świata. Projekt dotyczy nowoczesnych rozwiązań w branży metalowej, która odgrywa znaczącą rolę w rozwoju gospodarki województwa. Wprowadzenie wymienionych innowacyjności wpłynie pozytywnie na postrzeganie firmy na rynku, ale również będzie miało wpływ na wizerunek woj. zachodniopomorskiego, jako regionu sprzyjającemu rozwojowi nowoczesnych rozwiązań, przyczyniając się do wzrostu liczby innowacyjnych przedsiębiorstw, w ogólnej liczbie działających przedsiębiorstw.

Planowane efekty:

  • Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów
  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach
  • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych
  • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych
  • Liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych

Wartość projektu: 2 017 692,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 803 796,00 PLN