Centra obróbcze

Maksymalne pole obróbki
Poziome850 x 700 x 650 mm
Pionowe1000 x 600 x 600 mm
Uniwersalne pięcioosobowe1250 x 880 x 800 mm